بالابر نفربر هیدرولیکی  یک ماشین به حساب می آید که وظیفه اصلی آن جابجایی افراد در ارتفاعات است. قیمت بالابر نفربر آپارتمانی یا خانگی به عوامل زیادی از قبیل مکانیزم هیدرولیکی ، برقی ، تک نفره یا چند نفری ، ثابت یا متحرک ، چرخ خوذرویی یا کارگاهی بستگی دارد. معمولا به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم میشوند. قیمت بالابر نفربر ارزان است اگر ثابت باشد. در ادامه به جزییات محصول و قیمت نفر بر ، نحوه سفارش و خرید آن میپردازیم. 

قیمت بالابر نفربر آپارتمانی

فیلم حرکت بالابری با چرخ خودرویی

فیلم مشخصات فنی

مشخصات بالابر نفربر متحرک 2.46 متری

مشخصات بالابر نفربر متحرک

امکانات:

 • کنترل دستگاه از روی کفی (سبد) و شاسی
 • جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی از برق 24 ولت برای تابلو سبد استفاده می‌شود.
 • قابل تنظیم بودن سرعت پایین آمدن بالابر  
 • قابلیت کم و زیاد کردن فشار کاری دستگاه
 • قابلیت پایین آمدن دستگاه هنگام قطعی برق
 • در هر ظرفیت بار ، ابعاد یکسان است
 • رنگ اپوکسی 
 • مجهز به سیستم افزایش بار
 • در نظر گرفتن ضریب اطمینان 1.5 در هنگام طراحی و ساخت

دیگر مشخصات

 • دارای چهار جک جانبی جهت تعادل بیشتر دستگاه
 • ضخامت کفی 3 میلیمتر

اضافه کردن آپشن

 • امکان نصب چرخ خودرویی وجود دارد.
 • بدون چرخ (به صورت ثابت) قابل اجرا می‌باشد.
 • اضافه کردن باتری 
 • اضافه کردن پمپ دستی 
 • سکوی کشویی

قیمت بالابر نفربر متحرک 3 متری

قیمت بالابر نفربر متحرک

امکانات:

 • کنترل دستگاه از روی کفی (سبد) و شاسی
 • جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی از برق 24 ولت برای تابلو سبد استفاده می‌شود.
 • قابل تنظیم بودن سرعت پایین آمدن بالابر  
 • قابلیت کم و زیاد کردن فشار کاری دستگاه
 • قابلیت پایین آمدن دستگاه هنگام قطعی برق
 • در هر ظرفیت بار ، ابعاد یکسان است
 • رنگ اپوکسی 
 • مجهز به سیستم افزایش بار
 • در نظر گرفتن ضریب اطمینان 1.5 در هنگام طراحی و ساخت

دیگر مشخصات

 • دارای چهار جک جانبی جهت تعادل بیشتر دستگاه
 • ضخامت کفی 3 میلیمتر

اضافه کردن آپشن

 • امکان نصب چرخ خودرویی وجود دارد.
 • بدون چرخ (به صورت ثابت) قابل اجرا می‌باشد.
 • اضافه کردن باتری 
 • اضافه کردن پمپ دستی 
 • سکوی کشویی

قیمت بالابر نفری 3.66 متری

قیمت بالابر نفری

امکانات:

 • کنترل دستگاه از روی کفی (سبد) و شاسی
 • جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی از برق 24 ولت برای تابلو سبد استفاده می‌شود.
 • قابل تنظیم بودن سرعت پایین آمدن بالابر  
 • قابلیت کم و زیاد کردن فشار کاری دستگاه
 • قابلیت پایین آمدن دستگاه هنگام قطعی برق
 • در هر ظرفیت بار ، ابعاد یکسان است
 • رنگ اپوکسی 
 • مجهز به سیستم افزایش بار
 • در نظر گرفتن ضریب اطمینان 1.5 در هنگام طراحی و ساخت

دیگر مشخصات

 • دارای چهار جک جانبی جهت تعادل بیشتر دستگاه
 • ضخامت کفی 3 میلیمتر

اضافه کردن آپشن

 • امکان نصب چرخ خودرویی وجود دارد.
 • بدون چرخ (به صورت ثابت) قابل اجرا می‌باشد.
 • اضافه کردن باتری 
 • اضافه کردن پمپ دستی 
 • سکوی کشویی

قیمت نفر بر 4.3 متری

قیمت نفر بر
 • امکانات بالابر نفربر 5 متری:

  • کنترل دستگاه از روی سبد و شاسی دستگاه
  • کنترل سبد با استفاده از برق 24 ولت 
  • کنترل سرعت نفربر  
  •  فشار کاری دستگاه کم و زیاد میشود.
  • قابلیت پایین آمدن بالابر در هنگام قطعی برق
  • دارای تناژ مختلف اما ابعاد یکسان
  • دارای رنگ اپوکسی و روغنی با توجه به نیاز مشتری 
  • مجهز به دستگاه افزایش نفر
  • دارای ضریب اطمینان 1.5 درصدی

  دیگر امکانات بالابر نفری

  • دارای چهار جک جانبی برای دستگاه
  • ضخامت کفی 3 میلیمتر
  • پین گریسخور
  • قیچی قابلیت تعویض دارد.

  اضافه کردن آپشن یا موارد دلخواه

  • امکان نصب چرخ خودرویی به سیستم
  • تولید بدون چرخ
  • امکان اضافه کردن باتری وجود دارد.
  • امکان نصب پمپ دستی 
  • سکوی ریلی یا کشوی قابل اجرا است.

قیمت بالابر تک نفره و چند نفری 5 متری

قیمت بالابر تک نفره و چند نفری

امکانات:

 • کنترل دستگاه از روی کفی (سبد) و شاسی
 • جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی از برق 24 ولت برای تابلو سبد استفاده می‌شود.
 • قابل تنظیم بودن سرعت پایین آمدن بالابر  
 • قابلیت کم و زیاد کردن فشار کاری دستگاه
 • قابلیت پایین آمدن دستگاه هنگام قطعی برق
 • در هر ظرفیت بار ، ابعاد یکسان است
 • رنگ اپوکسی 
 • مجهز به سیستم افزایش بار
 • در نظر گرفتن ضریب اطمینان 1.5 در هنگام طراحی و ساخت

دیگر مشخصات

 • دارای چهار جک جانبی جهت تعادل بیشتر دستگاه
 • ضخامت کفی 3 میلیمتر

اضافه کردن آپشن

 • امکان نصب چرخ خودرویی وجود دارد.
 • بدون چرخ (به صورت ثابت) قابل اجرا می‌باشد.
 • اضافه کردن باتری 
 • اضافه کردن پمپ دستی 
 • سکوی کشویی

بالابر نفربر برقی یدرولیکی 6 متری

بالابر نفربر برقی هیدرولیکی

امکانات نفربر هیدرولیکی:

 • کنترل از روی کفی و شاسی
 • برق ارسالی به سبد از نوع 24 ولت میباشد.
 • سرعت نفر بر قابل تنظیم است.
 • قابلیت تنطیم فشار کاری 
 • دارای کلید اضطرای در قطع برق
 • دارای ظرفیت بار متفاوت اما ابعاد یکسان
 • رنگ روغنی و اپوکسی 
 • مجهز به سیستم افزایش بار
 • در نظر گرفتن ضریب اطمینان 1.5 در هنگام طراحی و ساخت

دیگر مشخصات بالابر نفر بر هیدرولیکی

 • دارای چهار جک جانبی 
 • ضخامت کفی 3 میلیمتر
 • پینها گریسخور هستند
 • در صورت خرابی قیچیها ، قابل عوض شدن دارند.

اضافه کردن آپشن یا خدمات بیشتر

 •  نصب چرخ خودرویی یا بادی 
 • بدون چرخ  قابل اجرا می‌باشد.
 • نصب باتری در هنگام تولید
 • اضافه کردن پمپ دستی به جای موتور
 • سکوی ریلی

قیمت بالابر نفربر آپارتمانی و صنعتی 7 متری

قیم بالابر نفربر آپارتمانی و صنعتی

خصوصیات بالابر نفربر آپارتمانی:

 • از پایین و بالا قابلیت کنترل دارد.
 • برق کنترل کفی 24 ولت است (جهت ایمنی بیشتر).
 • قابلیت تنطیم کردن سرعت حرکت بالابر نفربر آپارتمانی
 • تنطیم کاری فشار سیستم
 • قابلیت پایین آمدن دستگاه هنگام قطعی برق
 • دارای ظرفیت بار ( از 100 کیلو گرم تا 500 کیلوگرم) مختلف اما ابعاد ایکسان دارد.
 • دارای رنگ اپوکسی است. 
 • مجهز به سیستم اور بار
 •  ضریب اطمینان 1.5 در هنگام طراحی و ساخت لحاظ شده

دیگر نفربر آپارتمانی

 • دارای  جک جانبی 
 • ضخامت کفی 2 میلیمتر
 • دارای پین گریس خور
 • دارای قطعات ای است که در بازار موجود هستند.

اضافه کردن آپشن

 •  نصب چرخ بادی
 • تولید به صورت ثابت
 • نصب باتری 
 • نصب پمپ دستی 
 • تولید سکوی کشویی

قیمت بالابر نفری 8 متری

قیمت بالابر نفری

ویژگی‌ها:

 • از پایین و از روی سکو، دستگاه قابل کنترل است
 • کنترل کفی دارای برق 24 ولت میباشد.
 • سرعت پایین آمدن کم و زیاد میشود.
 • قابلیت تنظیم فشار کاری
 • دارای کلید اضطرای جهت قطعی برق
 • در  ظرفیت 200 ، 300 و 500 کیلوگرمی ، ابعاد یکسان میباشد.
 • رنگ اپوکسی و روغنی باتوجه به نیاز مشتری
 • دارای سیستم افزایش بار
 • درارای ضریب اطمینان 1.5 

دیگر ویژگیها

 • دارای چهار جک جانبی جهت تعادل بیشتر دستگاه
 • ضخامت کفی2 میلیمتر
 • پین گریس خور
 • قابلیت تعویط قطعات سیستم

اضافه کردن دیگر ویژگی‌ها

 • امکان نصب چرخ بادی.
 • نصب بدون چرخ
 • اضافه کردن باتری دی سی
 • اضافه کردن پمپ دستی هیدرولیکی
 • کفی کشویی

قیمت نفربر متحرک 9 متری

قیمت نفربر متحرک

امکانات که روی دستگاه موجود است:

 • از روی کفی و پایین کفی قابل کنترل میباشد.
 • عبور برق 24 ولت از قیچی‌ها برای سبد
 • سرعت نفربر متحرک قابل تنظیم است.
 • فشار کاری قابل تنظیم است.
 • دارای کلید اضطراری در قطع برق
 • قابلیت تغییر ظرفیت در ابعاد یکسان
 • دارای رنگ اپوکسی با قابلیت نوع رنگ سفارشی با سازمان شما
 •  سیستم افزایش بار در هنگام افزایش بیش از حد بار.
 •  در نظر گرفتن  1.5 ضریب اطمینان در هنگام  تولید

دیگر امکانات 

 • دارای جک جانبی جهت تعادل
 • ضخامت کفی 2 میلیمتر
 • محافظ لولایی
 • پینهای گریس‌خور
 • قیچی‌های قابل تعویض

اضافه کردن آپشن

 • قابلیت چرخ خودرویی وجود دارد.
 • نصب بدون چرخ
 • اضافه کردن باتری جهت استفاده در هنگام قطعی برق 
 • قابلیت نصب پمپ دستی به جای برق
 • سکوی ریلی بر روی کفی

نفر بر برقی هیدرولیکی 10 متری

نفر بر برقی هیدرولیکی

امکانات نفر بر:

 • کنترل  روی سبد و شاسی
 • برق ارسالی به سبد، 24 ولت است.
 • سرعت دستگاه کم و زیاد میشود.  
 •  فشار کاری دستگاه قابل دستگاری میباشد.
 • قابلیت پایین آمدن دستگاه هنگام قطعی برق وجود دارد
 •  ابعاد یکسان در ظرفیت بار متفاوت 
 • رنگ اپوکسی و روغنی متناسب با نیاز شما
 •  سیستم افزایش بار دارد.
 •  ضریب اطمینان 1.5 در تولید

دیگر مشخصات نفری

 • مجهز به چهار جک جانبی 
 • ضخامت کفی 2 میلی متر
 • حفاظ لولایی
 • پین‌های گریسخور
 • لگ قیچی قابلیت تعویض دارد.

اضافه کردن موارد دیگر

 •  نصب چرخ خودرویی وجود دارد.
 • به صورت ثابت قابل اجرا می‌باشد.
 • اضافه کردن باتری جهت قطعی برق
 •  پمپ دستی  به جای موتور
 • جهت محیط بیشتر ، سکوی کشویی قابل اجرا است.

بالابر نفر خانگی ، آپارتمانی و صنعتی 11 متری

بالابر نفر خانگی ، آپارتمانی و صنعتی

امکانات دستگاه :

 • از روی کفی و شاسی قابل کنترل میباشد.
 • برقی که به سمت کفی میرود 24 ولت است(برای جلوگیری از برق گرفتگی).
 •  سرعت بالابر نفر بر قابل تنظیم هست.
 • فشار کاری سیستم قابلیت تنظیم دارد.
 • دارای کلید اضطرای در هنگام قطعی برقی 
 •  ابعاد یکسان در ظرفیت‌های متفاوت 
 • رنگ اپوکسی و روغنی قابل اجرا است.
 •  افزایش بار به سیستم اضافه شده است.
 •  ضریب اطمینان 1.5 در  طراحی و ساخت لحاظ شده است.

دیگر مشخصات سیستم

 • دارای چهار جک جانبی جهت تعادل سیستم
 • ضخامت کفی 3 میلیمتر
 • لبه ها به صورت لولایی و ثابت هستند.
 • قیچی‌ها قابل تعویض هستند.
 • پین‌ها قابلیت گریسخوری دارند.

اضافه کردن آپشن به نفر بر

 • امکان نصب چرخ خودرویی قابل اجرا میباشد. 
 • بدون چرخ به صورت ثابت قابل تولید است.
 • اضافه کردن باتری به دستگاه 
 • اضافه کردن پمپ دستی به نفر بر
 • سکوی کشویی قابل اجرا است.

بالابر نفر بر ساختمانی

بالابر نفر بر ساختمانی
 • دارای کفی محافظ دار و پاورپک هیدرولیکی میباشد.
 • دستگاه به صورت اتوماتیک کنترل می شود 
 • برای تناژهای بالا از موتور 3 فاز و برای ظرفیت های کم از موتور تک فاز استفاده می شود.
 • قابلیت نصب ریموت در صورت تمایل داشتن وجود دارد. 

گالری عکس بالابر نفر بر متحرک

سئوالات متداول

بیشترین سئوالات و پاسخ ها آن

برای اطلاع از قیمت و خرید بالابر تک نفره با شماره 09190809755 تماس بگیرید

20 روز کاری دستگاه ساخته می شود.

بله ، بعد از ساخت دستگاه تیم ژیار صنعت ماهور آن را برای شما نصب و راه اندازی می کند.

این لیفت برای انتقال انسان از یک ارتفاع به ارتفاع دیگر و فقط برای انسان کاربرد دارد. این سیستم باید دارای امنیت بالایی باشد.

انواع مختلفی از این دستگاه وجود دارد ، از قبیل آکاردئونی ، خانگی ، آپارتمانی ، برقی و هیدرولیکی می توان اشاره نمود. برای استفاده از هرکدام باید فاکتورهایی مثل امنیت ، ظرفیت ، ارتفاع و … مهم است که ما در این مقاله به طور کامل به آن پرداختیم.

1- بالابر نفربر چیست؟ و چه نکاتی در ساخت آن ( آکاردئونی ، خانگی ، آپارتمانی ، متحرک ، برقی ) باید رعایت شود

بالابر نفربر چیست

یک ماشین به حساب می آید که وظیفه اصلی آن جابجایی افراد در جهت عمودی است. بالابر نفربر هیدرولیکی به دلیل اینکه مستقیم با جان انسان ها در ارتباط است، باید دارای امنیت بالاتری نسبت به بالابرهای باری داشته باشد.

یکی از مهمترین ضروریاتی که باید در ایمنی بالابر نفربر خانگی یا صنعتی به کار ببریم عبارت اند از:

 1. حفاظ کابین که باید بسیار در طراحی و ساخت آن دقت شود.
 2.  مکانیزم حرکت از جمله جک و مفصل ها بالابر نفربر متحرک باید ساده و استحکام بالایی داشته باشد.
 3. کنترل بالابر نفر برقی باید به دقت و حساسیت بالایی طراحی شود.

این نکته باید توجه داشته باشید که بالابر نفربر آپارتمانی در بعضی مواقع در خانه ها و آپارتمان ها به جای آسانسور  استفاده می کنند. در این مواقع علاوه بر مقاومت و استحکام بالا باید در زیبایی متناسب با دیزاین و معماری آن خانه ساخته شود.

معمولا در این مواقع از کابین شیشه و آلومینوم زیاد استفاده می شود. البته باید این نکته هم فراموش نکنیم که زیبایی باید در تمام این دستگاه ها بکار برده شود. حساسیت این زیبایی معمولا به نوع استفاده کاربری بستگی دارد.

2- قیمت بالابر نفربر آپارتمانی با صنعتی فرق دارد؟ چه مکانهایی از آنها استفاده می‌کنند؟ 

قیمت بالابر نفربر آپارتمانی با صنعتی فرق دارد
از لحاظ ساخت و ظاهری با هم تفاوت چندانی ندارند. در نوع صنعتی معمولا زمان بیشتری از سیستم استفاده می‌کنند. از لحاظ امنیت باید در هر دو دستگاه اقدامات لازم انجام شود. در تناژ و ابعاد یکسان ، متریل به کار رفته در نوع صنعتی باید مستحکمتر باشد. بنابراین قیمت تمام شده دستگاه صنعتی بیشتر است.
 
از طرف دیگر قیمت بالابر نفری متحرک نسبت به نوع ثابت آن گران تر است. برای اطلاع از قیمت روز  نفربر با کارشناسان شرکت ژیار صنعت تماس بگیرید.
امروز یا بهتر بگوییم در دنیای مدرن با توجه به پیشرفت روز افزون صنعت، کارخانه های مختلف ، مترو سازی ، شهر سازی و غیره ، صنعت بالابر نفربر هم توسعه و پیشرفت کرده است. در صنعت های مختلف گاهی ما نیاز داریم در ارتفاعات بالا تغییرات یا اصلاحاتی روی آن صنعت انجام دهیم. یکی از بهترین گزینه ها برای انجام این تغییرات استفاده از بالابر نفربر خانگی ، آپارتمانی ، آکاردئونی نفری ، برقی و هیدرولیکی است. در اینجا به بعضی از این کاربردها پرداخته می شود.
 •  فروشگاه ها
 • مغازه ها ( بالابر نفربر خانگی بسیار مناسب است )
 •  رستوران ها
 •  برای استفاده شهرداری ها زیاد استفاده می شود.
 • برای کاشی کارها و رنگ کارهای ساختمانی و آپارتمانی مناسب میباشد.
 • برای استفاده گلخانه ها ( بالابر نفربر آکاردئونی بسیار مناسب است ) بسیار ضروری است.
 • مترو ها و راه آهن ها
 •  انواع کارخانه های صنایع غذایی و صنعتی
 • برای کسانی که نصب تابلو و بیلبورد انجام می دهند.
 • برای انبارهای بزرگ نیاز است یک انسان به ارتفاع برود تا در آنجا تغییراتی انجام دهد.
 • برای فرودگاه ها
 • برای سوله های بزرگ که یک فرد مثلا به ارتفاع سوله برود و لامپ عوض کند.
 •  اماکن مقدس و حرم ها که نیاز به مراقبت ویژه و تمیزکاری زیاد دارند.
 •  کار روی گنبدهای مساجد و وزارتخانه ها
 • سالن های سینما و هتل ها
 • آمفی تئاتر
 •  و خیلی موارد دیگر …

باید توجه شود که استفاده و کاربرد بالابر نفربر آکاردئونی هیدرولیک فقط به موارد بالا ختم نمی شود. این ماشین یا دستگاه می تواند در بسیاری از موارد استفاده شود. بستگی زیادی به کار و حرفه شما دارد که آیا این مناسب شما هست یا نه.

3- این دستگاه در چند نوع ساخته می شود؟ یا به عبارت دیگر انواع بالابرهای نفربر کدام هستند؟

با توجه به نوع کاربری و حساسیت کار در شکل های مختلفی طراحی و تولید شده است. این طراحی ها در تناژهای مختلف ( تحمل وزن های مختلف) ، ابعاد کابین مختلف ، ارتفاعات متنوع و مختلف انجام شده است، اما متداول ترین بالابر نفر بر در ایران و شاید دنیا این موارد هستند:

 3-1- بالابر نفربر آکاردئونی

این دستگاه یکی از استحکام ترین و ایمن ترین بالابر نفربر است. اگر بیشترین امنیت را می خواهید از این نوع استفاده کنید. معایب بالابر نفربر آکاردئونی این است که جابجایی یا حرکت افقی ندارد اگر چه امروزه در طراحی ها تا حدود کمی این مسئله حل شده است. یعنی می توان کابین آن را به صورت تلسکوپی تا یک یا دو متر به صورت افقی جابجا کرد.

بالابر نفربر متحرک در حالت باز

خصوصیات این دستگاه عبارت است از:

 •  تحمل وزن تا ظرفیت 800 کیلوگرم 
 • در ارتفاعات مختلف از 70 سانتی متر تا 45 متر به دلیل امنیت بالا می توان استفاده کرد.
 •  حرکت عمود و کشویی در حالت افقی دارد.
 •   البته می توان با چرخ دار کردن بدنه حرکت افقی را هم اضافه کرد.

3-2- نفری ستونی

بالابر نفربر ستونی به صورت تک ستونی ( تک دکله) ، دو ستونی ( دو دکله)  و حتی چهار ستونی ( چهار دکله)  وجود دارد. این دستگاه برای ظرفیت های کم یا یک نفر مناسب است. البته حالت دو ستونی و چهار ستونی می توان برای ظرفیت های بیشتر تا دو نفر هم استفاده کرد.

بالابر نفربر ستونی

از ویژگی های و خصوصیات این محصول می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1.  ارتفاع کاری 5 تا 12 متری قابل اجرا است.
 2. تحمل وزن یا ظرفیت تا 300 کیلو گرم است و در حالت چهار ستونی تا 400 کیلوگرم هم مجاز است.
 3. برای داخل اماکنی که درب ورودی تنگی دارند بسیار مناسب است.
 4. برای مساجد بسار استفاده می شود.
 5. امنیت آن زیاد نیست
 6. دارای سیستم کنترلی و ریموت است
 7. در هر ارتفاعی می توان آن را نگه داشت.
 8. فقط به صورت عمود حرکت می کند و جابجایی افقی ندارد.
 9. می توان دستگاه را چرخ دار کرد و حرکت در جهت افقی نیز اضافه کرد.
 10. دارای ریل آلومینومی می باشد.

3-3- عنکبوتی

بالابر نفربر عنکبوتی مخصوص ارتفاعات زیاد است. اگر در اماکن تجاری در ارتفاعا کور ما به آن مکان کور نیاز داشته باشم ، باید از بالابر نفربر خانگی عنکبوتی استفاده کنیم.

بالابر نفربر عنکبوتی

این دستگاه هم به صورت افقی و هم عمود حرکت می کند. ابعاد کوچک باعث شده که مدیران از این ماشین استقبال زیادی کنند چون هم در داخل و هم خارج ساختمان می تواند کار کند. ویژگی های بارز آن عبارت اند از:

 1. حرکت عمود و افقی با انعطاف پذیری بالا
 2. برای استفاده در ارتفاعات بالای 12 متر بسیار مناسب است.
 3. تحمل وزن یا ظرفیت 3 نفر یا 350 کیلوگرم دارد.
 4. کار کردن با سیستم کنترلی آن نیاز به مهارت دارد.
 5. در هر ارتفاعی می توان آن را نگه دارید.
 6. آسیب پذیری این دستگاه به محیط اطراف بسیار کم است.

3-4- بالابر نفربر آپارتمانی بوم لیفت ( Boom lift )

وقتی که هرکت عمودی و افقی بسیار بالایی نیاز باشد استفاده از بوم لیفت بسیار گزینه خوبی است. بالابر نفربر آپارتمانی بوم لیفت در ارتفاعات بالا بسیار کاربرد دارد. همچنین در مراکز صنعتی و تجاری دایره شکل مثل پاساژهای بزرگ  و mall ها مفید است.

بالابر نفربر بوم لیفت ( Boom lift )

خصوصیات و ویژگی های آن عبارت اند از:

 •  تغییر ارتفاع عمودی بسیار بالا
 •  تغییر حرکت افقی این مدل نسبت به بقیه بسیار بالا است.
 • قیمت بالابر نفربر بوم لیفت بسیار بالا است.
 • دارای چرخ هستند.
 • خودکششی و با هل دادن حرکت می کنند.

3-5- ویلچر یا ویلچری

امروزه با توجه به اینکه مراکز تجاری ، اداری و مسکونی دارای طبقات بالایی هستند و از آنجایی که راه یابی به این طبقات، دارای مسیر است که برای افراد سالم طراحی و ساخته شده است. اما امروزه خیلی از مدیران و تاجران ساختمان برای حمل و نقل افراد معلول هم چاره ایی اندیشیده اند. یکی از این چاره ها که بسیار مهم و پر کاربرد است. بالابر نفربر خانگی ویلچر یا ویلچری است.

بالابر نفربر ویلچر یا ویلچری

خصوصیات و ویژگی های این محصول عبارت اند از:

 • ایمنی بالا
 • دارای کنترل اتوماتیک
 • در هر ارتفاع که افراد معلول بخواهند نگه داشته می شوند.
 • به صورت هیدرولکی کار می کند
 • تا وزن 300 کیلو گرم را تحمل می کند.
 • تا ارتفاع 11 تا 12 متری طراحی و ساخته می شود.
 • فقط حرکت عمودی دارد.

البته این نکته بگم که هیچ محدودیتی در طراحی ، ساخت و نصب بالابر نفربر آکاردئونی ، آپارتمانی ، خانگی ، برقی و هیدرولیکی نیست و شما می توانید به صورت مخصوص یا اختصاصی بالابر نفربر طراحی یا سفارش بدید. تیم ما  با توجه به علم طراحی که دارد می تواند انواع دستگاه ها یا ماشین ها را در وزن های مختلف ، ارتفاع های گوناگون ، ابعاد کابیین مختلف و مکانیزم حرکتی مختلف این دستگاه را طراحی کند و بسازد

4- قیمت بالابر نفربر آپارتمانی به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت بالابر نفربر ارزان میشود اگر فاکتورهای زیر بهینه و درست انتخاب کنیم:

 1. ابعاد کفی یا کابین متناسب با نیاز
 2. انتخاب درست قدرت یا توان پاورپک
 3. نیاز به سیستم ثابت دارم یا متحرک
 4. اگر متحرک نیاز هست ، آیا چرخ خودرویی بگذارم یا کارگاهی
 5. قیمت نفربر متحرک با چرخ کارگاهی نسبت به دیگری ارزان تر است.
 6. نفربر آپارتمانی ( خانگی ) یا صنعتی ، کدام نیاز هست.
 7. قطعات تابلو برق یا کنترلی آن باید درست و بهینه انتخاب شود.
تماس برای مشاوره قبل خرید
مصطفی طهماسبی هستم

مصطفی طهماسبی هستم

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک با 10 سال سابقه کار در حوضه طراحی ، تولید ، نصب و راه اندازی تجهیزات تخلیه و بارگیری لجستیک

No Thoughts on قیمت بالابر نفربر آپارتمانی ارزان [ ❤️ ] خانگی در سال 1401

نظر خود را برای ما بنویس 🌷🌹

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد