1. /
  2. خدمات
  3. /
  4. تجهیزات تخلیه و بارگیری

تجهیزات تخلیه و بارگیری

تجهیزات تخلیه و بارگیری چیست و به چه دستگاه‌های نسبت داده می‌شود؟

 برای افزایش بهروری و راحتی کار در حمل و نقل استفاده می‌شود. هنگامی که بخواهیم کالا از داخل انبار، کارخانه، فروشگاه و غیر به داخل کامیون یا برعکس انجام دهیم، برای راحتی کار از تجهیزات لجستیکی استفاده میکنیم. یکی از مهمترین علت استفاده از این تجهیزات می‌توان به استاندار نبودن سکوی بارگیری و متفاوت بودن انواع کامیون‌ها اشاره نمود. 

برای حل این مشکل از تجهیزات تخلیه و بارگیری گوناگون استفاده می‌کنند. علت متفاوت بودن شکل ظاهر و نوع مکانیزم این دستگاه به خاطر ظرفیت مختلف بارگیری، ارتفاع سکوی بارگیری یا نبودن آن است. در بعضی از مواقع هنگام تخلیه و بارگیری نیاز داریم فضای بین سالن و کامیون پوشیده باشد تا هوابند شود، در این مواقع از داک شلتر یا چادر بارگیری استفاده می‌شود. 

خدمات ژیار صنعت در حوضه تجهیزات لجستیکی تخلیه و بارگیری شامل موارد زیر هستند:

  • داک لولر یا همسطح کننده
  • داک لولر دستی یا مینی
  • رمپ بارگیری سیار یا متحرک
  • داک شلتر یا چادر بارگیری